O firmie

O firmie

tekstowa

Ofirmie1Kim jesteśmy?

Witamy na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że zamieszczone tutaj informacje usatysfakcjonują Państwa merytorycznie, pomogą w wyborze optymalnego rozwiązania i odpowiedniego produktu z szerokiej oferty THERMOVAL.

Nasza firma jako THERMOVAL POLSKA funkcjonuje od 1 maja 2003 roku, jednak historia jej wcześniejszej działalności sięga lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. W czasie transformacji polskiego  rynku i jego otwarcia na wcześniej nieznane  w naszym kraju technologie (lata 1989 - 1990) głównym obszarem naszego działania były systemy i urządzenia grzewcze. Zakres oferowanych przez naszą Firmę produktów był i jest obecnie  systematycznie rozszerzany wraz z wdrażaniem nowych technologii, rozwojem rynków zbytu produktów i usług, rozbudową struktur firmy. Obecnie podstawę naszej oferty stanowią systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego i ochrony przeciwoblodzeniowej.

Dla potrzeb marki THERMOVAL współpracujemy  z  czołowymi producentami na świecie, wykonującymi produkty pod naszą marką. Na zasadach wyłączności reprezentujemy w Polsce firmę Tekmar GmbH - dostarczającą nam urządzeń do sterowania i monitoringu systemów grzewczych.

Zadaniem, jakie przed sobą postawiliśmy na początku naszej działalności i które konsekwentnie realizujemy, jest nieustanne tworzenie najlepszej, najbardziej konkurencyjnej oferty w pełni satysfakcjonującej naszych klientów według  zasady: najwyższa jakość produktu - konkurencyjna cena - profesjonalna obsługa -  szybka realizacja. Atrakcyjność  cen zawdzięczamy dużej produkcji, stosowaniu najnowszych technologii wytwarzania i właściwej strategii sprzedaży. Inwestycje kapitałowe, właściwa logistyka i profesjonalna obsługa  zadecydowały o powstaniu w ciągu kilku lat działalności sieci sprzedaży,  składającej się z kilkuset punktów handlowych na terenie całego kraju.

Ofirmie2

Naszą ambicją jest ciągłe zwiększanie liczby kooperantów i osiągnięcie pozycji lidera polskiego rynku.

Od początku  2008 roku  promujemy i wdrażamy technologie grzewcze wykorzystujące pompy ciepła jako ekologiczne rozwiązania stosowane przy ogrzewaniu budynków, domów oraz przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej. Realizujemy te inwestycje kompleksowo (inwentaryzacja potrzeb, dobór urządzeń, montaż, uruchomienie) wykorzystując w nich pompy ciepła typu powietrze - woda oraz grunt - woda.

Ofertę THERMOVAL POLSKA uzupełniają urządzenia grzewcze przeznaczone 
do ogrzewania bezpośredniego i akumulacyjnego pomieszczeń  oraz 
podgrzewania wody.

Oferujemy Państwu wyroby najwyższej jakości, spełniające wszystkie kryteria określone krajowymi i europejskimi normami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Paweł Rószkiewicz
dyrektor zarządzający i właściciel
THERMOVAL POLSKA

     
Who we are?

Welcome to our website. We hope that you will find the information provided here substantial  and it will be helpful in selection of optimal solution out of a wide range of THERMOVAL products.

Our company as Thermoval Poland operates since 1st of May 2003 but history goes back to 1980s. During the transformation of the Polish market and its opening up to previously unknown technology (years 1989-1990), our activity mainly focused on heating systems and appliances. Nowadays, the range of our products is regularly extended In order to  follow the implementation of new technologies, development of the market for products and services and the expansion of company structure. Our core offer includes floor heating and de-icing systems.

For the purposes of THERMOVAL brand we cooperate with leading world producers who prepare products adjusted for us.

The goal which we have set at the beginning of our activity and which we consistently put into action is to unceasingly develop the best and most competitive offer for our clients. We stick to the principle: highest product quality - competitive prices - professional service - quick execution. Our prices are attractive due to a large scale of production, application of newest manufacturing technologies and adequate merchandising strategy. Creating a sales network consisting of several hundred outlets throughout the country and booming  the company’s exports to many markets was possible due to adequate capital investment, proper logistics and professional client service.

Our ambition is to continuously increase the number of suppliers and to become the leader of the Polish market.

We exclusively represent Tekmar GmbH on the Polish market providing equipment for monitoring and control of heating systems.

Since 2008 we promote and implement heat pump technologies which are an ecological solution for heating buildings, homes and preparing hot water for daily usage. We manage such investments in a complex way – from identification  of requirements, equipment selection, installation to actuation – for air-water and ground-water heat pumps.

Our offer also consists of heating devices designed for direct and accumulation space heating and for warming water.

We offer products of highest quality which meet all criteria of national and European standards.

We invite you to find out more about our offer.

Paweł Rószkiewicz
Managing Director and owner
THERMOVAL POLAND