Przewód grzejny ELSR marki Thermoval

TV ELSR 10 W/m Przewód grzejny samoregulujący