Thermoval TVR 295 ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe

Regulator TVR 295 do ochrony przeciwoblodzeniowej