Temperature controllers

Temperature controllers

Regulacja

Products in category "de-icing systems"

Produkty w kategorii - DE-ICING SYSTEMS

{slider Thermoval TVR 290/291 ogrzewanie podłogowe, przeciwoblodzeniowe i klimatyzacja}

Thermoval TVR 290/291 ogrzewanie podłogowe, przeciwoblodzeniowe i klimatyzacja

TR290


Opis:

Thermoval TVR 290/291 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzacją oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu.

Urządzenie posiada wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatury z czujnika. Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy poprzez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury.

Regulator TVR 290/291 jet wyposażony w stycznik jednokanałowy i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowy stycznik napięcia.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów
 • ochrony części maszyn i urządzeń
 • wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:

 • wersja TVR 290 - z powietrznym czujnikiem naściennym CZP 200
 • wersja TVR 291 - z czujnikiem kablowym CZN 200

Regulator TVR 290/291 wyposażony jest również w funkcję pozwalającą na współpracę urządzenia z systemami klimatyzacji. Technika regulowania parametrów pracy urządzenia jest taka sama jak w przypadku systemów grzewczych.

Regulator TVR 290/291 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne: 

zasilanie ~ 230 V
kontrola jednokanałowa
zakres temperatury górnej + 60 °C
zakres temperatury dolnej - 29 °C
współpraca z klimatyzacją tak
przekanźiki jednobiegunowe 16 A
stopień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 38 / 90 / 60 mm

{slider Thermoval TVR 292 ogrzewanie podłogowe, przeciwoblodzeniowe i klimatyzacja}

Thermoval TVR 292 ogrzewanie podłogowe, przeciwoblodzeniowe i klimatyzacja

TVR292


Opis:

Thermoval TVR 292 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzacją oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu.

Urządzenie posiada wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatury z czujnika. Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy po przez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury.

Regulator TVR 292 jet wyposażony w stycznik jednokanałowy i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowy stycznik napięcia.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów
 • ochrony części maszyn i urządzeń
 • wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:

 • CZP 200 - czujnikiem powietrznym, naściennym w obudowie hermetycznej
 • CZN 200 - czujnikiem kablowym

Regulator TVR 292 wyposażony jest również w funkcję pozwalającą na współpracę urządzenia z systemami klimatyzacji. Technika regulowania parametrów pracy urządzenia jest taka sama jak w przypadku systemów grzewczych.

Regulator TVR 292 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola jednokanałowa
zakres temperatury górnej + 60 °C
zakres temperatury dolnej - 29 °C
współpraca z klimatyzacją tak
przekaźniki jednobiegunowe 16 A
stopień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 52 / 90 / 60 mm

{slider Thermoval TVR 295 ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe}

Thermoval TVR 295 ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe

TVR295


Opis:

Thermoval TR 295 jest programowalnym, dwukanałowym  regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Oprogramowanie urządzenia pozwala na niezależną kontrolę jednej lub dwóch stref grzewczych oraz na zaprogramowanie w cyklu tygodniowym parametrów pracy niezależnie dla każdej ze stref. Urządzenie posiada opcję kalibracji czujników i zmiany histerezy.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu.

Urządzenie posiada wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatur z czujników. Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy poprzez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury.

Regulator TVR 295 jet wyposażony w dwa styczniki jednokanałowe i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowe styczniki napięcia.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów
 • ochrony części maszyn i urządzeń
 • wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:

 • CZP 200 - powietrznym czujnikiem naściennym w obudowie hermetycznej
 • CZN 200 - czujnikiem kablowym

Regulator TVR 295 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
niezależna kontrola dwukanałowa
przekaźniki 2 x 16 A
zakres temperatury górnej + 120 °C
zakres temperatury dolnej  - 30 °C
kontrola pracy 1 lub 2 strefy
oprogramowanie 2 x program tygodniowy
programowanie niezależne dwóch stref w cyklu tygodniowym
stopień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 52 / 90 / 60 mm

{slider FTR - E - 3121 do ochrony przeciwoblodzeniowej}

FTR - E - 3121 do ochrony przeciwoblodzeniowej

FTR E 3121


Opis:

FTR-E-3121 jest uniwersalnym regulatorem z nastawą manualną, przeznaczonym do kontroli zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Regulator wykonany jest w technologii bimetalowej a kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury powietrza. Może byc wykorzystywany do kontroli ogrzewania podłogowego oraz ochrony przeciwoblodzeniowej praktycznie wszystkich elementów zabudowy:

 • podłóg w różnych pomieszczeniach
 • powierzchni gruntowych, schodów, podjazdów
 • rurociągów, rur transmisyjnych elementów maszyn i urządzeń
 • kanałów odpływowych, rynien, rur spustowych itp.

Ustawienie temperatury przy której uruchamiany jest sytem ochrony, odbywa się za pomoca pokrętła.

Regulator FTR-E-3121 umieszczony jest w hermetycznej puszce natynkowej posiadającej klasę ochrony IP 67, dlatego szczególnie polecany jest do montażu w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zapyleniu lub innych niesprzyjających warunkach pracy.

Urządzenie może pracować w takich pomieszczeniach jak:

 • pralnie, suszarnie, składowiska odpadów
 • magazyny, pomieszczenia gospodarcze
 • myjnie samochodowe, warsztaty, lakiernie, garaże

Regulator FTR-E-3121 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola w technologii bimetalowej jednokanałowa
zakres temperatury górnej + 35 °C
zakres temperatury dolnej - 20 °C
sterowanie manualne
przekaźniki jednobiegunowe 16 A
stopień ochrony IP 67
montaż natynkowy
szerokość / wysokość / głębokość 122 / 120 / 55 mm

{slider DTR-E-3102 do ochrony przeciwoblodzeniowej}

DTR-E-3102 do ochrony przeciwoblodzeniowej

 

DTR E 3102


Opis:

DTR-E-3102 jest uniwersalnym podwójnym regulatorem z nastawą manualną, przeznaczonym do kontroli zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Regulator wykonany jest w technologii bimetalowej a kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury powietrza.

Kontrola systemu ochrony przeciwoblodzeniowej polega na ustawienie górnego  i dolnego zakresu temperatury na dwóch niezależnych pokrętłach. W ten sposób określa się zakres temperaturowy w jakim pracuje układ grzewczy.

Może byc wykorzystywany do ochrony przeciwoblodzeniowej praktycznie wszystkich elementów zabudowy:

 • powierzchni gruntowych, schodów, podjazdów
 • rurociągów, rur transmisyjnych elementów maszyn i urządzeń
 • kanałów odpływowych, rynien, rur spustowych itp.

Regulator DTR-E-3102 umieszczony jest w hermetycznej puszce natynkowej posiadającej klasę ochrony IP 67, dlatego szczególnie polecany jest do montażu na zewnątrz budynków, bezpośrednio na ścianie lub wewnątrz pomieszczeń magazynowych, garażowych, hal produkcyjnych, pomieszczeń technicznych i w pomieszczeniach w których występuje duża wilgotność lub zapylenie.

Regulator DTR-E-3102 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola w technologii bimetalowej jednokanałowa
zakres pokrętła temperatury górnej + 35 °C
zakres pokrętła temperatury dolnej - 20 °C
sterowanie manualne
przekaźniki jednobiegunowy 16 A
stopień ochrony IP 67
montaż natynkowy
szerokość / wysokość / głębokość 122 / 120 / 55 mm

{slider UTR 20-60-100 do systemów grzewczych i przeciwoblodzeniowych}

UTR 20-60-100 do systemów grzewczych i przeciwoblodzeniowych

UTR20 60 100


Opis:

UTR 20-60-100 jest elektronicznym, uniwersalnym regulatorem z nastawą manualną, przeznaczonym do kontroli systemów grzewczych i zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Regulator występuje w trzech wersjach różniących się parametrami pracy i przeznaczeniem.

 • UTR 20 - do ochrony przeciwoblodzeniowej - obsługuje zakres temperatury od -20 do + 35°C.
 • UTR 60 - do systemów grzewczych - obsługuje zakres temperatur od 0 do + 60°C.
 • UTR 100 - do systemów wysokotemperaturowych - obsługuje zakres temperatur od + 40 do + 100°C.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury z pięciu różnych typów czujników;

 • uniwersalnym czujnikiem kablowym - zakres pracy od -50 do +175°C
 • uniwersalnym czujnikiem kablowym - zakres pracy od -5 do +70°C
 • czujnikiem przylgowym - zakres pracy od -40 do +120°C
 • czujnikiem powietrznym w obudowie hermetycznej -zakres pracy od -40 do +100°C
 • czujnikiem powietrznym w obudowie hermetycznej -zakres pracy od - 40 do +80°C

Może byc wykorzystywany do kontroli ogrzewania podłogowego, układów grzewczych podtrzymania ruchu, nisko i wysokotemperaturowych oraz ochrony przeciwoblodzeniowej praktycznie wszystkich elementów budyków, takich jak:

 • podłóg
 • powierzchni gruntowych, schodów, podjazdów, ramp
 • rurociągów, rur transmisyjnych elementów maszyn i urządzeń
 • kanałów odpływowych, rynien, rur spustowych
 • zbiorników, kanałów transmisyjnych

Ustawienie temperatury przy której uruchamiany jest sytem ochrony, odbywa się za pomoca pokrętła.

Urządzenie może współpracować z systemami chłodnictwa i klimatyzacji w magazynach żywności, pomieszczeniach chłodniczych itp.

Regulator UTR umieszczony jest w hermetycznej puszce natynkowej posiadającej klase ochrony IP 67, dlatego szczególnie polecany jest do montażu w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zapyleniu lub innych niesprzyjających warunkach pracy.

Urządzenie może pracować w takich pomieszczeniach jak:

 • magazyny żywności, chłodnie
 • pralnie, suszarnie, składowiska odpadów
 • magazyny, pomieszczenia gospodarcze
 • myjnie samochodowe, warsztaty, lakiernie, garaże
 • na zewnątrz budynków

Regulator UTR spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola w technologii bimetalowej jednokanałowa
zakres temperatur UTR 20 od  -20 do +35 °C
zakres temperatur UTR 60 od     0 do +60 °C
zakres temperatur UTR 100 od +40 do +100 °C
współpraca z systemami chłodnictwa i klimatyzacji tak
sterowanie manualne
przekaźniki jednobiegunowy 16 A
stopień ochrony IP 67
montaż natynkowy
szerokość / wysokość / głębokość 122 / 120 / 55 mm

{/sliders}