Tekmar TR 1773 regulator do systemów przeciwoblodzeniowych

TR 1773 de-icing controller