TXLP przewód grzejny rezystancyjny

TXLP 230/400 V Resistive heating cable